Alsbo Hönseri
Big Dutchman

Dansk Erhvervsfjerkræ
et Danske Fjerkraraad
Djurskyddsmyndigheten

EU Information
Europaparlamentets informationskontor
Ex-Trade
Finlands Fjäderfäförbund
Fjäderfä
Fjäderfäcentrum

Gimranäs
Gotlandsägg

Handelsnormer för ägg
International Egg Commission
Jordbruksdepartementet
Jordbruksverket
Kalmar Lantmän
Konsumentverket
Kronägg
Landmeco A/S

LivsmedelsSverige: Hönshållning och äggproduktion
Livsmedelsverket
Margrethills Gård
Nord-Ei
Nordhammar Hönseri
Norrbottens Lantmän
Norsk Fjörfelag
Norska Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt
Pelle & Lisa
Poultry Science Association
Regeringskansliet

Svenska Foder
Svenska Lantmännen
Svenska Lantägg AB
Sveriges Riksdag
Sveriges Lantbruksuniversitet
Swedfarm
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
The American Egg Board
United Egg
WPSA
Västkustägg
Yttertavle Ägg

Östgöta Ägg

 

SFS-Svenska Ägg