Produktiv hönsgrupp
Kläckta 5-18 månader bakåt i tiden, 1000-tal

  2000 Föränd 2001 Föränd 2002 Föränd 2003 Föränd 2004 Föränd 2005 Föränd 2006 Föränd
    föreg år   föreg år   föreg år   föreg år   föreg år   föreg år   föreg år
Januari
5570
-5,6%
5253
-5,7%
5103
-2,9%
5095
-0,1%
5616
10,2%
6400
14,0%
6073
-5,1%
Februari
5500
-7,8%
5314
-3,4%
4948
-6,9%
5060
2,3%
5641
11,5%
6146
9,0%
5955
-3,1%
Mars
 5444
-8,3%
5380
-1,2%
 5109
-5,0%
 5279
3,3%
 5824
10,3%
 6221
6,8%
 6207
-0,2%
April
 5442
-6,9%
5564
2,2%
 5092
-8,5%
 5550
9,0%
 5909
6,5%
6129
3,7%
6334
3,3%
Maj
 5368
-6,7%
 5306
-1,2%
4993
-5,9%
5320
6,6%
5706
7,3%
5983
4,8%
6077
1,6%
Juni
 5381
-6,7%
 5342
-0,7%
 5043
-5,6%
 5488
8,8%
 5905
7,6%
 6227
5,5%
   
Juli
 5332
-4,8%
 5315
-0,3%
 5084
-4,3%
 5483
7,9%
 6071
10,7%
 6288
3,6%
   
Augusti
 5475
-3,3%
 5208
-4,9%
 4867
-6,5%
 5347
9,9%
 6044
13,0%
 6153
1,8%
   
September
 5546
-1,4%
 5229
-5,7%
 4955
-5,2%
 5549
12,0%
 6252
12,7%
 6236
-0,3%
   
Oktober
 5376
-3,1%
 5223
-2,8%
 5079
-2,8%
 5625
10,8%
 6171
9,7%
 6174
0,0%
   
November
 5378
-3,3%
 5176
-3,8%
 5141
-0,7%
 5529
7,5%
6199
12,1%
6037
-2,6%
   
December
5387
-3,1%
5175
-3,9%
5042
-2,6%
5627
11,6%
6324
12,4%
6046
-4,4%
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan-Apr
 5489
-7,2%
 5378
-2,0%
 5063
-5,9%
 5246
3,6%
 5748
9,6%
6224
8,3%
6142
-1,3%
Maj-Aug
 5389
-5,4%
 5293
-1,8%
 4997
-5,6%
 5410
8,3%
 5931
9,6%
 6163
3,9%
   
Sep-Dec
 5422
-2,7%
 5201
-4,1%
 5054
-2,8%
 5582
10,4%
6237
11,7%
 6123
-1,8%
   
   
Jan-Maj
 5465
-9,6%
 5363
-1,94%
 5049
-5,9%
 5261
4,2%
 5739
9,1%
 6176
7,6%
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Summa
 5433
-5,1%
 5290
-2,6%
 5038
-4,8%
 5413
7,4%
 5972
10,3%
 6170
3,3%
   
Förändr
-5,1%
 
-2,6%
 
-4,8%
7,4%
10,3%
3,3%
   
föreg år 
 
 
 
 
     
 
 

 

Källa: EuroEgg & Business AB

 

SFS-Svenska Ägg