Kläckningsstatistik
Antal kläckta hönkycklingar, äggproducerande raser, 1000-tal

          Ack-  mulerad   Ack-  mulerad   Ack-  mulerad
  2000 2001 2002 2003 2003 Förändr 2004 2004 Förändr 2005 2005 Förändr
            föreg år     föreg år     föreg år
Januari 414 495 534 518 518 -3,1% 648 648 25,1% 630 630 -2,7%
Februari 352 305 209 339 856 15,2% 410 1057 23,5% 430 1060 0,2%
Mars 470 307 278 398 1 254 22,8% 491 1548 23,5% 513 1573 1,6%
April 411 373 392 411 1665 17,8% 547 2095 25,8% 492 2065 -1,4%
Maj 336 464 431 355 2020 9,5% 317 2412 19,4% 429 2494 3,4%
Juni 426 365 435 295 2315 1,6% 438 2850 23,1% 410 2904 1,9%
Juli 333 334 364 530 2845 7,6% 480 3330 17,1% 326 3230 -3,0%
Augusti 312 354 418 424 3269 6,8% 371 3701 13,2% 465 3695 -0,2%
September 367 178 300 389 3658 8,8% 276 3977 8,7% 362 4057 2,0%
Oktober 442 473 573 601 4259 8,2% 499 4476 5,1% 624 4681 4,6%
November 484 350 449 385 4644 5,9% 298 4774 2,8% 403 5083 6,5%
December 169 343 244 370 5014 8,4% 454 5228 4,3% 243 5326 1,9%
                       
Jan-Apr 1647 1479 1413 1665 17,8%   2095 25,8% 2065 -1,4%
Maj-Aug  1408  1517  1649 1604 -2,7%   1606 0,1% 1630 1,5%
Sep-Dec
 1461  1344  1565  1745 11,5%   1527 -12,5% 1631 6,8%
         
Summa  4515  4341  4627  5014 8,4%   5228 4,3% 5326 1,9%
Förändr
-1,1% -3,9% 6,6% 8,4%     4,3%   1,9%  
föreg år 
                     

 

Källa: EuroEgg & Business AB

 

SFS-Svenska Ägg