Som användare av EuroEgg & Business ABs hemsida är Du alltid välkommen att ställa frågor
via mail. Skicka ett mail till olle@eurobusiness.se så svarar jag Dig så snabbt jag kan!

Vanliga frågor (FAQ):

Varför är vissa flikar vita och vissa grå?
Vit flik visar att Du är inne på fliken och då är alla andra flikar gråa.
Gråa flikar visar alla flikar Du kan gå vidare till.
Trycker Du på en grå flik blir fliken vit och all tillgänglig information visas.
Observera att det ibland finns flera underrubriker till varje flik.

Hur ser hemsidans struktur ut, finns det en enkel överblickskarta?
För att göra det lätt för Dig har vi skapat en översiktskarta, s k sitekarta.
Där kan Du se hur hemsidan är uppbyggd. Tryck på knappen Sitekarta.

Hur gör jag för att byta rubrik?
Det finns två sätt:
1. Klicka på aktuell flik och du kommer till önskad rubrik. Vid behov gå vidare till underrubrik.
2. För att snabbt komma till underrubriker är det enklast att använda Snabbnavigering längst
uppe till vänster och direkt välja önskad rubrik/underrubrik.

Jag får inte med allt som finns på skärmen när jag skriver ut. Vad skall jag göra?
Ställ in skrivaren så att den skriver ut i förslagsvis 90 % eller mindre.
I den nya versionen av hemsidan har vi gjort sidorna smalare och flyttat allt åt vänster
för att det skall komma med vid utskrift. Samtidigt föreligger ett behov av att göra
tabellerna/diagrammen så stora och tydliga som möjligt på skärmen.

Jag är intresserad av att läsa hemsidan på engelska, finns det möjlighet till detta?
Ja, genom att trycka på fliken med den engelska flaggan.

Jag fick ett ägg i huvudet när jag öppnade hemsidan, är detta ett vanligt
förekommande problem som flera av Era användare har drabbats av?

Nej, vi har inte fått några sådana rapporter tidigare men vi jobbar på att göra sidan mer
interaktiv, så Du går aldrig säker.

 

SFS-Svenska Ägg